Informare rezultate implementare proiect „Dotarea cu active corporale a societății WALDEVAR BEST SRL în scopul consolidării poziției pe piața construcțiilor” 

Despre proiect 

S.C. WALDEVAR BEST S.R.L. , în calitate de Beneficiar, finalizează proiectul „Dotarea cu active corporale a societății WALDEVAR BEST SRL în scopul consolidării poziției pe piața construcțiilor”, cod SMIS 119313, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1.ITI. : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dotarea cu utilaje moderne necesare desfășurării lucrărilor de CONSTRUCȚII în scopul îmbunătățirii și consolidării competitivității societății WALDEVAR BEST SRL în piață. 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

  1. OS1: Creșterea competitivității societății prin realizarea investițiilor în active corporale și necorporale specifice, noi, eficiente din punct de vedere al costurilor, capabile să răspundă noutății în domeniu, mai divers și care poluează mai puțin; 
  2. OS2: Consolidarea poziției pe piață prin dezvoltarea capitalului uman prin crearea a 3 noi locuri de munca și menținerea acestora; 
  3. OS3: Creșterea vizibilității și eficienței societății prin asigurarea identității vizuale prin realizarea de materiale publicitare, asigurarea corectitudinii, realizarea auditării financiare și asigurarea implementării corespunzătoare a proiectului. 

Rezultatele proiectului sunt: achiziția a 5 echipamente, rapoarte consultanță, crearea a 3 locuri noi de muncă, din care 1 din categorii defavorizate, realizarea de materiale de informare și publicitate, raport constatări factuale. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.347.207,50 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 768.207,65 lei. 


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana va rugăm să vizitați www.fonduri-eu.ro. 


Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro