Utilaj pentru bătut stâlpi pentru infrastructură rutieră

În lumea de astăzi totul se mișcă din ce în ce mai repede, de aceea, echipa de la WALDEVAR este hotărâtă să fie unul dintre motoarele principale ale dezvoltării infrastructurii și ale îmbunătățirii siguranței drumurilor și autostrăzilor din România și nu numai.

În activitatea de dezvoltări infrastructuri rutiere aveți nevoie de echipamente care folosesc cele mai noi tehnologii pentru obținerea eficienței în operare.

Compania noastră furnizează profesioniștilor mașină șenilată semi-mobilă WALDEVAR HWL 400R. Acesta este un utilaj pentru bătut stâlpi în pământ și poate fi folosit la fixarea parapeților pe marginea drumului.  

Astfel, siguranța rutieră va fi îmbunătățită semnificativ pe calea de rulare cu beneficii la nivelul exploatării drumului pe termen lung.

Utilajul de bătut stâlpi HWL 400R poate fi folosit pentru săpare găuri în pământ și bătut piloți în pământ. Astfel, indiferent de complexitatea lucrării de infrastructură, echipamentele WALDEVAR vor oferi o performanță constantă la un preț competitiv.

Între prioritățile WALDEVAR se numără respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin regulamentul serviciului de administrare a domeniului public și privat, dar și aplicarea de metode performante de gestionare, care să conducă la reducerea costurilor de operare. Nu în ultimul rând, organizarea, planificarea și urmărirea execuției lucrărilor în mod sistematic și la timp pentru a se asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță și confort, conservând totodată patrimoniul rutier.

De ce să ne alegeți?

Echipă dedicată proiectului
Parteneri adevărați
Experiență
Concentrați pe inovație, calitate și siguranță

Galerie Foto

Adaptor pentru cap ciocan bătător stâlpi parapeți

C100
C120
C125
Ʃ100
U104

Sisteme de siguranță pasive pentru infrastructuri rutiere

Echipamentele pasive pentru siguranță rutieră sunt poziționate în locații care implică consecințe serioase în cazul unui vehicul care părăsește în mod necontrolat calea de rulare. Acestea sunt elemente care pot fi lovite de un vehicul. Totuși, echipamentele sunt construite și testate pentru a garanta că impactul vehiculului cu asemenea structură este mai puțin sever în comparație cu elemente periculoase de pe marginea drumului.

Necesitatea instalării echipamentelor de siguranță apare atunci când siguranța zonei nu poate fi îmbunătățită prin alte metode. Unele pericole din afara căii carosabile pot fi îndepărtate sau pot avea riscul diminuat prin intervenții ale autorităților. Însă, în multe situații pericolul nu poate fi îndepărat și este mai economică varianta instalării de elemente de siguranță precum parapeții.

Constructorii drumurilor pot instala parapeții pe marginile căii de rulare sau pe axul central care separă drumul. Scopul lor este de a bloca un vehicul scăpat de sub control să părăsească drumul. Parapetele este creat doar pentru a gestiona impactul oblic.

Pot fi instalate sisteme de parapeți longitudinali și mediani. În funcție de utilizarea lor, parapeții pot fi temporari sau permanenți. Cele două tipuri diferă prin varianta de ancorare cu suprafața drumului și gradul de protecție la impact.

Infrastructuri rutiere sigure și eficiente la nivel european

Uniunea Europeană are o strategie pentru transportul terestru care promovează mobilitatea eficientă, sigură și prietenoasă cu mediul înconjurător.

Așadar, obiectivele politicii europene în materie de transport rutier urmăresc să promoveze serviciile de transport marfă și cele pentru călători, într-un cadru corect din perspectiva competiției. Printre obiectivele UE se mai numără promovarea standardelor tehnice prietenoase cu mediul care asigură armonizare fiscală și socială la nivel european, dar și garantarea respectării regulilor de transport rutier în mod eficient și fără discriminare.

Legislația existentă aplicabilă serviciilor de transport rutier stabilește reguli comune privind accesul la profesie și la piață, standarde privind timpul de lucru, alături de reguli comune privind taxele de barieră pentru vehiculele grele de transport. Comisia Europeană mai promovează și creșterea numărului de parcări sigure de-a lungul rețelei de drumuri trans-europene.

Diminuarea impactului proiectelor de infrastructuri rutiere asupra mediului înconjurător

Principalul impact asupra mediului înconjurător provine din traficul zilnic (consumul de combustibil al mașinilor și camioanelor) în timpul fazei de utilizare a drumului.

Rezistența căii de rulare asociată cu textura asfaltului are cel mai ridicat impact potențial deoarece este direct corelată cu nivelul de consum de combustibil al mașinii. O reducere de 10% a rezistenței la rulare ar putea aduce îmbunătățiri de 1-2% în consumul de carburanți, potrivit unui studiu citat de UE.

Congestia traficului ar putea fi generată de factori din afara sferei lucrărilor publice (trafic la ora de vârf, accidente, defecțiuni ale mașinilor, condiții meteo dificile) sau cauzate de lucrări directe precum închiderile de benzi/drumuri pentru activități de construcție sau reparații ale infrastructurii rutiere. Consumul de combustibil al mașinilor poate fi influențat atât de cozi și circulația implicită cu viteze reduse, în faza de construcție sau de mentenanță a drumurilor.

Etapa ciclului infrastructurii rutiere cu al doilea cel mai mare impact asupra mediului este este faza de construcție, în care punctele fierbinți sunt legate de resursele utilizate și de emisiile și impactul ecosistemului asociat cu producția de materiale, inclusiv extracția și transportul.

Utilizarea resurselor este influențată de cantitatea de deșeuri generate în timpul procesului de fabricație a produsului, de construcție la fața locului și a proceselor de întreținere, care pot fi semnificative ca proporție a fluxurilor generale de material pe un șantier de construcții.

Acest lucru evidențiază importanța proiectării și specificării pentru eficientizarea resurselor. Elementele infrastructurii rutiere cele mai semnificative care trebuie abordate sunt lucrările de terasament și lucrările de sol, baza și sub-bază, alături de operațiunile pentru stabilizarea plăcilor de beton. În acest sens, reciclarea și reutilizarea materialelor de construcție pot contribui la reducerea impactului asupra mediului și la dezvoltarea unei economii circulare.

O considerație conexă în cazul materialelor de construcție cu volum și greutate mare este legată de transportul agregatelor (naturale, reciclate sau secundare) către locațiile de producție. Transportul acestor materiale se face în mod obișnuit cu camionul, ceea ce are ca rezultat emisii de carbon, care sunt în general mai mari sau egale cu cele pentru producerea acestor materiale. Dacă aceste materiale sunt deplasate pe distanțe mai mari de 25 km, emisiile rezultate pot contribui semnificativ la impactul asupra mediului în faza de producție pentru elementele principale ale drumului. Minimizarea emisiilor legate de transport poate contribui la promovarea utilizării unor moduri de transport cu impact mai redus, cum ar fi căile feroviare sau maritime pentru transportul acestor materiale.

În cele din urmă, utilizarea materialelor reciclate, cum ar fi agregatele din deșeurile din construcții și demolări, poate contribui la dezvoltarea unei piețe pentru astfel de materiale, în conformitate cu obiectivele UE privind economia circulară, și poate oferi beneficii asociate eficienței resurselor.

    Formular contact